MOŽNOSTI VYUŽITÍ

PRAKTICKÉ APLIKACE

HYBRIDNÍ SYSTÉM

Umožňuje kombinovat výrobu energie z fotovoltaické elektrárny a ze sítě. V případě dostatečné výroby energie ze slunce je tato energie využita pro provoz domu a zároveň k dobíjení baterie. Jestliže slunce nesvítí, zajišťuje provoz domu energie uložená v baterii. Pokud je baterie vybitá, zajišťuje provoz domu dodávka z elektrické sítě.

OSTROVNÍ SYSTÉM

Funkční a spolehlivá elektrická síť není vždy samozřejmostí.  Ještě větší problém nastává v případě úplné absence této sítě. Jediným řešením této situace je instalace funkčního a nezávislého systému dodávky elektrické energie. V tomto případě je nutno navrhnout systém fotovoltaické elektrárny na základě společné spotřeby všech elektrických spotřebičů v domě. 

Top