FOTOVOLTAICKÉ A ENERGETICKÉ SYSTÉMY

FOTOVOLTAIKA

Fotovoltaika je významným zdrojem alternativní energie ze slunce. V současné době ceny energií celosvětově strmě stoupají. Výroba elektrické energie ze slunce představuje nezávislost na dodavatelích a cenách energie. Investice do instalace kvalitního fotovoltaického systému se vyplatí. Navíc pomůžete chránit životní prostředí.

 

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM NA KLÍČ

  • Konzultace a předběžná cenová nabídka
  • Návštěva specialisty pro návrh technického řešení
  • Vypracování technického řešení a cenové nabídky na míru 
  • Uzavření smlouvy o dílo
  • Vypracování projektové dokumentace
  • Instalace fotovoltaické elektrárny
  • Revize a uvedení elektrárny do provozu 
  • Vlastní výroba elektrické energie
  • Kompletní vyřízení dotace*
  • Vyplacení dotace*

 

* Pouze v případě požadavku zákazníka na dotace z programu Nová zelená úsporám

 

Top