TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE

Senzory a snímače s technologií EnOcean®  využívají ke svému provozu energii z okolního prostředí.

Zařízení využívající technologii EnOcean® představují inovativní řešení pro automatizaci udržitelných stavebních projektů. Budovy jsou energeticky účinnější, flexibilnější a provozně velmi efektivní.

Systém pro automatizaci budov AFRISO Smart Home s technologií EnOcean® představuje zvýšení komfortu a výraznou úsporu instalačních i provozních nákladů a rychlou návratnost Vaší investice.

ENERGIE Z POHYBU

Princip využívá sílu pohybu ke generování bezdrátových signálů-telegramů. Například při stisku tlačítka dojde k aktivaci elektromechanického převodníku a tento pohyb generuje energii pro vyslání telegramu. Telegram umožní zapnutí světla či domácího spotřebiče. Stejná funkce může být využita pro pohybový okenní kontakt, který rozpozná, zda je okno otevřené nebo zavřené.

ENERGIE ZE SVĚTLA

Kdekoliv je k dispozici denní světlo, dokonce i méně než 200 luxů denně, solární články využijí tohoto malého množství energie pro provoz široké škály bezdrátových snímačů. Jedná se o snímače a regulátory teploty, vlhkosti, CO2, snímače pohybu nebo okenní či dveřní magnetické snímače.

ENERGIE Z ROZDÍLŮ TEPLOT

Již rozdíl teplot o 2°C vyrobí dostatečné množství energie pro modul obsahující DC/DC převodník a Peltierův článek. Tento princip získávání energie je využit pro ovládání termostatických pohonů topných těles, kdy rozdíl mezi jejich teplotou a teplotou okolního prostředí poskytuje dostatečnou energii pro bezdrátovou komunikaci s regulátorem teploty, poháněným solární energií.

ULTRA NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Řízení spotřeby a vysoce účinné ukládání energie jsou základním kamenem k bezdrátové a bezbateriové technologii. Moduly EnOcean® kombinují převodníky mikro energie s ultra nízkou spotřebou energie se spolehlivou bezdrátovou komunikací. Ačkoliv je k bezdrátovému přenosu zapotřebí jen velmi malé množství energie, nabízí velký dosah signálu. V budovách je to až 30 m a na volném prostranství až 300 m. Jedním z hlavních důvodů ultra nízké spotřeby energie je samotná doba přenosu. Přenos jednoho telegramu (zaslání a přijetí) trvá pouze 1 milisekundu (ms). V průběhu 30 ms jsou zaslány dva takto krátké telegramy a to za účelem vyloučení jakékoliv chyby přenosu.

NEOMEZENÁ FLEXIBILITA

Bezdrátová technologie EnOcean® je nezbytná pro bezdrátovou flexibilní automatizaci budov s minimálními náklady na pořízení systému a dobu instalace. Je vhodná jak pro rekonstrukce stávajících objektů, tak i instalaci do nových domů a budov. Celý systém je možno následně kdykoliv rozšířit dle aktuálních požadavků uživatele.

BEZPEČNOST

Bezpečnost přenosu je zajišťována zasíláním dvou asynchronně po sobě jdoucích, velmi krátkých, šifrovaných telegramů s plovoucím kódem. Každé zařízení má jedinečnou adresu. Data jsou zašifrována každým vysílačem individuálně a následně dešifrována příslušným přijímačem.

OCHRANA ZDRAVÍ

Výzkum nezávislého institutu ECOLOG prokázal, že intenzita vysokofrekvenčního záření, produkované bezdrátovou a bez bateriovou technologií EnOcean® je 700x nižší, než u Wi-Fi přenosu a 100x nižší, než u klasických kabelových systémů. Tato zařízení navíc v porovnání s jinými bezdrátovými systémy (jako je např. Wifi), vysílají pouze několik milisekund a jsou aktivní jen v případě přenosu dat. Díky tomu mohou tento bezdrátový systém používat i lidé citliví na elektromagnetické záření. Technologie EnOcean® navíc neprodukuje žádné nízkofrekvenční záření a tedy ani žádný elektrosmog.

Top